Loading...

Villarroel 19

2012/Actual
Inici / Villarroel 19
  • Lloc: Barcelona
  • Client: Comunitat de Propietaris
  • Any construcció finca: 1900
  • Data: 2012/2015
  • Previ obres: Fotos en Facebook
  • Col·laboradors: Jordi Gendrau Julià. Estructura
  • Fotografías: María Pujol

Rehabilitació integral de façana principal, posterior, patis, cobertes, instal·lacions elèctriques, xarxa de sanejament, ascensor i zones comunitàries de la finca d’edifici plurifamiliar entre parets mitgeres al barri de Sant Antoni. Superfície total d’actuació 1.839 m2.

Data prevista de finalització de les obres: setembre 2015

Projecte, direcció i gestió d’ajudes, despeses, qualitat i obra.