Loading...

Sant Vicenç 10

Inici / Sant Vicenç 10
  • Lloc: Barcelona
  • Client: Comunitat de Propietaris
  • Any construcció finca: 1900
  • Data: Projecte 2015 · Obres gener 2018
  • Previ obres: Fotos en Facebook

Rehabilitació de façana principal, posterior i pati d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al districte del Raval, que té per finalitat l’aprovació de la Inspecció Tècnica de l’Edificació (I.T.E). Superfície total d’actuació 330 m2.

Data prevista d’inici de les obres: gener 2018

Projecte, direcció, costos, qualitat i obra.