Loading...

Pescadors 30

2011/2012
Inici / Pescadors 30
  • Lloc: Barcelona
  • Client: Comunitat de Propietaris
  • Any construcció finca: 1961
  • Data: 2011/2012
  • Previ obres: Fotos en Facebook
  • Fotografías: María Pujol

Rehabilitació integral de façana principal i lateral d’edifici plurifamiliar entre parets mitgeres al barri de la Barceloneta. Superfície total d’actuació 420 m2.

Projecte, direcció i gestió de l’obra.