Loading...

Floridablanca 127

2012/2013
Inici / Floridablanca 127
  • Lloc: Barcelona
  • Client: Comunitat de Propietaris
  • Any construcció finca: 1900
  • Data: 2012/2013
  • Previ obres: Fotos en Facebook
  • Col·laboradors: Jordi Gendrau Julià. Estructura
  • Fotografías: María Pujol

Rehabilitació integral de façana principal i posterior d’edifici plurifamiliar entre parets mitgeres al barri de Sant Antoni. Superfície total d’actuació 820 m2.

Projecte, direcció i gestió de l’obra.